Prace dyplomowe

Promotor i recenzent kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich na Uniwersytecie UWM w Olsztynie i Uniwersytecie w Vechcie/Niemcy.

Promotorstwo w przewodach doktorskich

 • Henryk Chibowski, Radio w służbie Nowej Ewangelizacji w świetle dokumentów Magisterium Kościoła, Lublin 2001.
 • Leon Polednik, Duszpasterstwo głuchoniemych w Kościele katolickim i protestanckim w Niemczech (studium porównawcze), Lublin 2003.
 • Kazimierz Gergont, Działalność edukacyjno-religijna Kościoła katolickiego w Ghanie w latach 1957-2005. Studium pedagogicznoreligijne, Olsztyn 2006.
 • Beata Chlewicka, Teoria i praktyka pedagogicznoreligijna Janusza Korczaka w kontekście współczesnych wyzwań, Olsztyn 2008.
 • Klaus Depta, Gutachten zur Dissertation Rock- und Popmusik als Chance. Impulse für die praktische Theologie, (Universität Vechta, 2013).
 • Rauf Ceylan, Cultural Time Lag. Moscheekatechese und islamischer Religionsunterricht im Kontext von Säkularisierung, Universität Vechta, 2014.
 • Markus Buschkotte, Auf der Suche nach einer Haltung Lehrer(aus)bildung im Spannungsfeld von Berufsfӓhigkeit und Berufsfertigkeit, Vechta 2017.
 • Dietrich Doll: Kriegstraumata. Eine anthropologische Herausforderung (Erstgutachten).


Prace licencjackie na WNoŚ UWM (2016/2017)

 • Wpływ dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy Dobre Miasto na rozwój ruchu turystycznego w regionie
 • Sanktuarium w Gietrzwałdzie jako ważny ośrodek dla rozwoju sakroturystyki
 • Walory sakroturystyczne miasta Sierpc w percepcji mieszkańców


Prace magisterskie na WNoŚ UWM (2017/2018)

 • Mała architektura sakralna w obrębie osiedli: Wojska Polskiego, Zatorze, Podleśna, Śródmieście, Kościuszki, Podgrodzie, Pojezierze. Projekt sakroturystycznego szlaku rowerowego w gminie Olsztyn
 • Mała architektura sakralna w obrębie osiedli: Dajtki, Gutkowo, Likusy, Kętrzyńskiego, Mazurskie, Nad Jeziorem Długim, Redykajny, Zielona Górka. Projekt sakroturystycznego szlaku rowerowego w gminie Olsztyn
 • Mała architektura sakralna w obrębie osiedli: Grunwaldzkie, Kormoran, Kortowo, Brzeziny, Jaroty, Pieczewo, Nagórki, Generałów i części osiedla Mazurskiego. Projekt sakroturystycznego szlaku rowerowego w gminie Olsztyn
 • Świadomość proekologiczna uczniów szkół średnich w mieście Szczytno 
 • Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” – fenomen i relewancja