Prowadzone zajęcia dydaktyczne Nazwa przedmiotu Kierunek Rok i semestr studiów
  Wiejska turystyka kulturowa Turystyka i Rekreacja III° rok VI 
  Enoturystyka Turystyka i Rekreacja III° rok VI 
  Seminarium dyplomowe Turystyka i Rekreacja III° rok VI 
  Dziedzictwo kulturowe Turystyka i Rekreacja III rok, V
  Historia architektury i sztuki Turystyka i Rekreacja Io rok I
  Historia kultury i religie świata Turystyka i Rekreacja I rok, II
 • Wykłady w semestrze letnim 2002 r. na Uniwersytecie w Vechcie i Osnabrücku / Niemcy.
 • Deutsch-polnische Begegnung, 20.04.2005, Uniwersytet Vechta.
 • Seminarium z niemieckimi studentami, 04.10.2005, UWM w Olsztynie.
 • Seminarium naukowe polskich i niemieckich doktorantów, 15.11.2005, Uniwersytet Vechta.
 • Referat na Kongresie AKRK w Berlinie nt Porównawcza pedagogika religii, 2006.
 • Seminarium doktoranckie w Vechcie, 2006.
 • Wykład w Instytucie Teologicznym na Uniwersytecie w Osnabruecku, 2006.
 • Wykład w Instytucie Teologicznym na Uniwersytecie w Salzburgu, 2006.
 • Referat nt. Społeczno-eklezjalny wymiar edukacji osób z niepełnosprawnością w ramach V Dni Interdyscyplinarnych, Wydział Teologii UWM, 2006.
 • Aktualny stan pedagogiki religii jako dyscypliny naukowej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Pracownia Pedagogiki Ekumenizmu, 2007.
 • Międzynarodowa promocja książki w Olsztynie (styczeń 2012). W Olsztynie obyła się promocja książki ks. prof. Cypriana Rogowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pt. Pedagogika religii - Podręcznik Akademicki. Promocja upamiętniła jednocześnie współpracę polsko-niemiecką na polu pedagogiki religii.
 • Wykład razem z prof. Egonem Spiegelem: Transkulturelle Bildung, Universität –Vechta, Instytut Teologii Katolickiej, 16.01.2014.
 • Wykład razem z prof. Egonem Spiegelem: Friedenswissenschat aus religionspädagogischer Perspektive, Universität -Vechta Instytut Teologii Katolickiej, 14.01.2015.