Wykłady na Uniwersytecie w Vechcie/Niemcy w roku akademickim 2021/2022 (Fakultät III - Geistes- und Kulturwissenschaften, Institut für Katholische Theologie) w ramach przedmiotu Liturgische Bildung (Liturgiczne kształcenie w teorii i praktyce). Ze względu na pandemię zajęcia odbywały się w systemie online. Brała w nich udział (80 osobowa grupa) studentek i studentów.