• Trzykrotnie nagrodzony przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dra hab. Ryszarda J. Góreckiego za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
  • Nagroda międzynarodowa za zaangażowanie na rzecz pracy edukacyjno-religijnej z młodzieżą, przyznana przez Ośrodek Misyjny w Aachen (Niemcy) i wręczona przez Kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera. (Berlin 1999).
  • Odznaczenie przez Rektora za pracę w gronie Senatu Akademickiego kadencji 2002-2005.
  • Medal Rektora za wkład w tworzenie i rozwój Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako Dziekan Wydziału Teologii w kadencjach 2002-2005 i 2005-2008.
  • Odznaczenie przez Rektora za pracę w gronie Senatu Akademickiego kadencji 2005-2008.
  • Tablica pamiątkowa od Dziekana i Rady Wydziału Teologii UWM w Olsztynie za pełnienie funkcji Dziekana Wydziału Teologii UWM w latach 2002-2005 i 2005-2008.
  • Medal Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki od Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego za wierność wartościom – Bóg  Honor Ojczyzna, w związku z przymusowym odbyciem służby wojskowej w latach 1972-1974.