• Członek Sekcji Teologicznej przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
  • Członek stowarzyszeń katechetycznych i pedagogicznoreligijnych w Niemczech:
    Deutscher Katecheten-Verein – DKV w Monachium.
  • Arbeitsgemeinschaft Katholische Religionspädagogik und Katechetik – AKRK obszaru języka niemieckiego (od 1994r.).
  • AKRK – Sektion Didaktik
  • Członek Görres Gesellschaft (Köln), w sekcji pedagogicznej (od 2001r.).
  • Diözesanverband des Deutschen Katecheten – Vereins – Fulda  (od 1994r.).
  • KEB – Katholische  Erwachsenenbildung – Hildesheim (od 1997r.).