• Badania porównawcze nad niemiecką i polską pedagogiką religii
  • Zagadnienie pluralizmu kulturowego z perspektywy pedagogicznoreligijnej
  • Nauczanie interreligijne
  • Korelatywna dydaktyka symbolu
  • Zagadnienia społeczne (socjologia i socjologia religii)
  • Pedagogika religii w dialogu z psychologią religii
  • Kwestie multikulturowe i interkulturowe (fenomen spotkania z różnorodnością kultur)
  • Problematyka związana z teorią i kształceniem transkulturowym (edukacja transkulturowa)
  • Turystyka, rekreacja i ekologia z położeniem akcentu na sakroturystykę