Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podpisał w bieżącym semestrze kilkuletnią umowę z Uniwersytetem w Vechcie. W ramach tej umowy zarówno studenci i pracownicy naukowi mają sposobność uczestniczyć w Programie Erasmus. Ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski, współpracując od wielu lat z uczelnią w Vechcie, skorzystał z zaproszenia władz uczelni i przeprowadził w dniach 5-10.12.2015 wykłady na temat: Turystyka i sakroturystyka w kontekście globalizacji. Problematyka wykładu związana z sakroturystyką dotyczyła między innymi tego, iż w ramach dynamicznie rozwijającego się ruchu turystycznego w świecie, przyczynia się ona do integracji interkulturowej, a nawet transkulturowej. W wykładach uczestniczyli studenci czterech oddzielnych grup liczących ca. 30 osób każda. Promocja regionu Warmii i Mazur wzbudziła zainteresowanie słuchaczy i na początku nowego roku kalendarzowego 2016 na Wydział Nauk o Środowisku UWM przybyła grupa studentów z prof. Egonem Spiegelem.

  • Wykłady w ramach programu Sokrates-Erasmus w Vechcie, 2006.
  • W ramach programu Sokrates-Erasmus – 24 godziny wykładów, w tym konferencje i seminaria naukowe, Universität-Vechta na temat: Eine vergleichende Religionspaedagogik aus deutcher und polnischer Sicht (2007).
  • Wykłady wygłoszone w ramach programu Sokrates-Erasmus za granicą - Universität Vechta Instytut Teologii Katolickiej, 2008.
  • Wykład na temat „Pedagogika religii w Polsce - poszukiwania, czasopisma, ośrodki naukowe” na konferencji naukowej w UMK Toruń 2008.
  • Wykłady wygłoszone w ramach programu Sokrates-Erasmus za granicą – Universität -Vechta Instytut Teologii Katolickiej, 2009.