2000 – 2002 Profesor nadzwyczajny UWM
2003 Profesor tytularny
2003 Profesor zwyczajny
2002 – 2008 Dziekan Wydziału Teologii UWM
2000 – 2014 Kierownik Katedry Katechetyki i Pedagogiki Religii
2002 Przedstawiciel Wydziału w Senacie
2002 Przedstawiciel Wydziału w Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu
2003 Przedstawiciel Wydziału w Senackiej Komisji ds. kadrowych
2002 Członek Komisji Współpracy z Zagranicą
2003 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Oceniającej
2003 Przewodniczący Komisji Konkursowej ds. zatrudnienia i awansu zawodowego
2003 Przewodniczący Komisji ds. ubiegania się o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
2003 Członek Komisji ds. wszczęcia przewodów doktorskich
2005 – 2010 Koordynator umowy międzynarodowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Wydział Teologii i Uniwersytet Vechta, Instytut Teologii Katolickiej
2005 – 2011 Koordynator umowy międzynarodowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Wydział Teologii i Uniwersytet Vechta, Instytut Teologii Katolickiej, w ramach programu Erasmus
2010 – 2015 Koordynator umowy międzynarodowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Wydział Teologii i Uniwersytet Vechta, Instytut Teologii Katolickiej
2015 – Profesor zwyczajny, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
2015 – Koordynator umowy międzynarodowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Wydział Nauk o Środowisku i Uniwersytet Vechta, Instytut Teologii Katolickiej
2015 – Koordynator umowy międzynarodowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Wydział Nauk o Środowisku i Uniwersytet Vechta, Instytut Teologii Katolickiej, w ramach programu Erasmus