Egzamin studentów na Uniwersytecie w Vechcie (5.01.2022) przez zastosowanie systemu videokonferencji BigBlueButton.