Umowa o współpracy międzynarodowej między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytetem w Vechcie/Niemcy.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisał umowę o współpracy naukowej z Uniwersytetem w Vechcie. Umowa zawarta została na okres pięciu lat z możliwością jej przedłużania. UWM współpracuje z Uniwersytetem w Vechcie już od 2003 roku. Z upoważnienia Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku Pana Prof. dr. hab. Mirosława Krzemieniewskiego, prof. zw., Kolegium Dziekańskiego i Rady Wydziału, koordynatorem w realizacji podpisanej umowy jest ks. prof. dr. hab. Cyprian Rogowski, prof. zw. Koordynatorem zaś ze strony Uniwersytetu w Vechcie jest Pan prof. dr hab. Egon Spiegel. Kooperacja międzynarodowa dotyczy między innymi wspólnych badań naukowych, wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi i dydaktycznymi, udziału w konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach zarówno nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów. Można mieć nadzieję, że umowa ta, obok Programu Erasmus zintensyfikuje jeszcze bardziej kooperację naukową między naszymi uczelniami.