• „Paedagogia Christiana“ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Pedagogiki. Zakład Edukacji Chrześcijańskiej) od 1997r.
 • „Forum Teologiczne“ (Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) od 2000r.
 • „Pielęgniarstwo XXI wieku“ – (Warszawa) od 2001r.
 • Religia /Encyklopedia PWN - t. 1-10 pod red. Tadeusza Gadacza i Bogusława Milerskiego. Współpracował w opracowywaniu haseł encyklopedycznych i jako konsultor w dziale redakcyjnym pedagogiki religii (od 2000r.).
 • Kwartalnik Pedagogiki Religii „Horyzonty Wychowania” (Kraków),
 • „Roczniki Teologiczne” (Towarzystwo Naukowe KUL – Lublin),
 • Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Katechtik-Dozenten (AKRK) „Religionspädagogische Beiträge” (Kassel),
 • „Lebendige Katechese. Beihefte zu »Lebendige Seelsorge«” (Au/Freiburg),
 • „Pastoralblatt” (Aachen, Berlin, Essen, Hamburg, Hildesheim, Köln, Osnabrück),
 • „Lupe” (Schule-Hochschule-Medien – Fulda),
 • „Geist und Leben” (Monachium),
 • „Christlich-Pädagogische Blätter” (Graz – Austria),
 • „Schweizerische Kirchenzeitung” (Lucerna – Szwajcaria).
 • Współredaktor rubryki międzynarodowej w periodyku pedagogicznoreligijnym „Lupe” (Schule-Hochschule-Medien – Fulda) od 1999r.
 • Członek Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (oficjalnie od 2000r.). Wcześniej wieloletnia współpraca.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2001r.).
 • Od 1999 r. współpraca z Państwowym Instytutem Naukowym. Instytut Śląski w Opolu, w zakresie badań polonijnych.