Międzynarodowy skład komisji w przewodzie habilitacyjnym dra Volker Garske. Na zdjęciu od lewej: Prof. Dr. Andrea Lehner-Hartmann z Uniwersytetu w Wiedniu (Austria), Prof. Dr. Guido Meyer z Uniwersytetu w Aachen (Niemcy), Prof. Dr. Michael Ewig - wiceprezydent Uniwersytetu w Vechcie (Niemcy), nowohabilitowany Docent Uniwersytetu w Vechcie Volker Garske (Niemcy), Prof. Dr. Egon Spiegel z Uniwersytetu w Vechcie (Niemcy), Prof. Dr. Cyprian Rogowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Polska), Prof. Dr. Manfred Riegger z Uniwersytetu w Monachium (Niemcy).